СЪОБЩЕНИЯ

Допълнение към правилника за вътрешния ред на спортен комплекс ВСИ

РД  01-249/03.05.2020 г.  на  Министъра на здравеопазването т.3 – 5 б се допускат посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни при спазване на противоепидемични мерки. За тази цел се определят следните правила:

I 1. Желаещите да посещават комплекса ще тренират по график на предварително определени сесии. Сесията е с продължителност 75мин. Както следва:

 1. от 06:00 до 07:15
 2. от 07:30 до 08:45
 3. от 09:00 до 10:15
 4. от 10:30 до 11:45
 5. от 12:00 до 13:15
 6. от 13:30 до 14:45
 7. от 15:00 до 16:15
 8. от 16:30 до 17:45
 9. от 18:00 до 19:15
 10. от 19:30 до 20:45
 11. от 21:00 до 22:00
 12. Нечетните сесии ползват съблекални на първия горен етаж, а четните тези на приземен етаж. По този начин има възможност за дезинфекция след всяка сесия на съответните помещения и избягване на контакт на влизащи и излизащи.

II В коридор се допускат да плуват до 5 човека по предварителна заявка за ползване. Записването ще става чрез обаждане на телефония номер на рецепция: 0877014663

III 1.Провеждане на задължителен филтър на входа, през който няма да се допускат придружители и родители. За непълнолетните, желаещи да плуват, придружителят изчаква приключването на сесията и прибира детето от входа на комплекса.

2.Понеже няма да бъде провеждано начално обучение по плуване, децата, които не могат да плуват самостоятелно, няма да бъдат допускани до промяна на пропусквателния режим на водните обекти. Закъснения могат да бъдат допускани, но клиентът ще използва басейна само в рамките на определената сесия.

 

IV Посоченият последващ график отразява свободно плуване на граждани, желаещи да плуват под наблюдението на експерт.

Закупените абонаментни карти след отварянето на басейна ще са валидни в рамките на 1 месец. Басейнът не носи отговорност за използването им при последващо затваряне по независещи от нас причини.

Закупените карти преди и13.03.2020 год. ще бъдат удължени до края на месец май.